Навчальні плани освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Геоінженерія» 184  «Гірництво»
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план (денна форма) 2023Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2023Завантажити
Curriculum (full-time) 2023Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2022Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2022 – сканований з підписамиЗавантажити
Curriculum (full-time) 2022Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2022Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2021Завантажити
Curriculum (full-time) 2021Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2021Завантажити