Навчальні плани освітньо-наукових програм другого (магістерського) рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма «Геоінженерія» 184 «Гірництво»
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план (денна форма) 2023Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2022Завантажити
Curriculum (full-time) 2022Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2021Завантажити
Curriculum (full-time) 2021Завантажити