Навчальні плани освітньо-наукових програм третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти

Освітньо-наукова програма «Геоінженерія» 184  «Гірництво»
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ
Навчальний план (денна форма) 2016Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2017Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2017Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2018Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2019Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2020Завантажити
Curriculum (full-time) 2020Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2022Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2022Завантажити
Curriculum (full-time) 2022Завантажити
Навчальний план (денна форма) 2023Завантажити
Навчальний план (заочна форма) 2023Завантажити