Матеріально-технічне забезпечення

Перелік лабораторій кафедри геоінженерії для проведення занять

НАЗВА ЛАБОРАТОРІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ № КОРПУСУ № ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕЛІК УНІКАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ПАСПОРТ ЛАБОРАТОРІЇ
1 Лабораторія гірничо-транспортних систем Лабораторія управління відходами гірничих виробництв та мегаполісів 22 201 Макет конвейера пластинчатий Діюча модель СП-63 стрічковий Діюча модель конвеєру скребкового Макет відвального моста Завантажити
2 Лабораторія інформатики геосистем 22 202   Завантажити
3 Лабораторія метереології Лабораторія геотехнологій 22

204
204а

«Караганда» комбайн прохід Макет кар’єра 3 (великий) Макет проходки (з 2 крепямі) Конструкція шпурового заряду (стенд) Завантажити
4 Лабораторія геології 22 215 Мінерали і горні породи Завантажити
5 Лабораторія екомоніторингу урбаністичного обладнання 22 704 Контрольно-вимірювальний прилад ЛИВ-1 Завантажити
6 Лабораторія САПР (Систем автоматизованого проектування) 22 510 Персональні комп’ютери (8 од.) з набором спеціалізованого програмного забезпечення Завантажити
7 Лабораторія механіки ґрунтів 22 510а Прилад для визначення механічних характеристик зразків неправильної форми, (БУ 39М), прилад визначення тріщинуватості радіохвильовим методом (УКТП), штанговисмиктувач МА-10, Прилад для дослідження грунтів на стиск в польових умовах ППЛ 9-с , Прилад для дослідження грунтів на зріз в польових умовах П 10-с , Зсувна крильчатка для визначення попередніх механічних характеристик грунтів, Прес П-50 Завантажити
8 Лабораторія фізичних процесів 22 511 Вібростенд, зразки первинних ВР Завантажити
9 Лабораторія геотроніки 22 618 Курвіметр, тахеометр, планіметр, нівелір, бусоль Завантажити

Гуртожиток № 16

ГуртожитокЗавантажити

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

Перелік лабораторії Завантажити


T.R. KUTAHYA DUMLUPINAR UNIVERSITY Mınıng Engıneerıng Department

Rock Mechanic Labs Завантажити
Ore Processing Labs Завантажити