МАЙНІНГ І ПОСТМАЙНІНГ

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА

Перелік освітніх компонентів

Освітні компоненти сертифікатної програми

Кількість кредитів ЄКТС

Форма підсумкового контролю

Семестр вивчення

Технології підземної розробки родовищ корисних копалин

4

Залік

V

Технології відкритої розробки родовищ корисних копалин

4

Залік

V

Технології переробки та збагачення корисних копалин

4

Залік

V

Свердловинні методи видобутку і переробки корисних копалин

4

Залік

V

Геоекологія

4

Залік

VI

Оцінка впливу на довкілля для діяльності з видобування корисних копалин

4

Залік

VI

Економіка надрокористування

4

Залік

VI

Інвестиційна політика та менеджмент у гірництві

4

Залік

VI

Зміни клімату та декарбонізація гірничопромислового сектору

4

Залік

VI

Утилізація відходів гірничого виробництва та кругова економіка в гірництві

4

Залік

VII

Розробка енергоресурсів нетрадиційними методами

4

Залік

VII

Техніко-економічне обґрунтування ліквідації і консервації гірничодобувних об’єктів

4

Залік

VII

Постмайнінг вугледобувних районів

4

Залік

VIII

Постмайнінг регіонів з видобутку руд і нерудних будівельних матеріалів

4

Залік

VIII

Загальний обсяг кредитів ЄКТС

56