Засідання кафедри

29.08.2023 року о 11.00 в Zoom відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол №1)

Порядок денний:

 1. Організація освітнього процесу осіннього семестру 2023-2024 н.р.
 2. Виконання розпорядження НН ІЕЕ № 54 від 21.08.2023 р.
 3. Формування проєктних пропозицій на наукові міжнародні програми
 4. Різне

 

31.08.2023 року о 10.00 в 511-22 відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол №2)

Порядок денний:

 1. Участь у сесії професорсько-викладацького складу (онлайн-трансляція) присвячена до 125-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського та початку нового навчального року.
 2. Організація освітнього процесу осіннього семестру 2023-2024 н.р. з дотриманням безпекових вимог.
 3. Різне

 

12.09.2023 року о 14.00 в 511-22 відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол №3)

Порядок денний:

 1. Звітування аспірантів всіх років навчання про виконання індивідуального плану роботи аспіранта (освітньої та наукової складової) за 2022/2023 навчальний рік.
 2. Різне

 

28.09.2023 року о 15.00 в 511-22 відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол №4)

Порядок денний:

 1. Розподіл навантаження кафедри ГІ згідно доведеного фонду ЗП на 2023-2024 н.р.
 2. Виконання розпорядження НН ІЕЕ №54 «Про моніторинг якості освітнього процесу в НН ІЕЕ»
 3. Організація підвищення кваліфікації НПП кафедри у 2023-2024 н.р.
 4. Різне

 

18.10.2023 року о 14.00 в Zoom відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол № 5)

Порядок денний:

 1. Обговорення матеріалів самоаналізу (внутрішньої акредитації) діяльності кафедри.
 2. Закріплення за здобувачами-іноземцями 1 курсу наукових керівників магістерських дисертацій.
 3. Різне

 

9.11.2023 року о 14.00 в 511-22 (очно) відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол № 6)

Порядок денний:

 1. Результати першого календарного контролю (доповідачі: Шайдецька Л.В., куратори груп).
 2. Результати моніторингу освітнього процесу (доповідачі: Зуєвська Н.В., Шайдецька Л.В.).
 3. Стан запровадження нової ОП “Технології захисту та відновлення навколишнього середовища” за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища (доповідач: Тверда О.Я.)
 4. Різне

 

28.11.2023 року о 12.00 в 511-22 (очно) відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (науковий семінар) (протокол № 7)

Порядок денний:

 1. Обговорення публічної презентації наукових результатів дисертації здобувачів:
 • Бельтек Микита Ігорович
 • Туганов Гірей Кемалович
 1. Отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувачів:
 • Бельтек Микита Ігорович
 • Туганов Гірей Кемалович

 

01.12.2023 року о 12.00 в 511-22 (очно) відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол № 8)

Порядок денний:

 1. Підготовка до участі в конкурсі програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» проєктних пропозицій за напрямом програми, наближених до проблематик наукових шкіл кафедри:
 2. «Формування інженерних властивостей порід засобами геодинаміки» керівник проф., д.т.н., Кравець В.Г.
 3. «Екологічна безпека геоінженерних систем під впливом техногенних навантажень» керівник проф., д.т.н., Ремез Н.С.
 4. Підготовка до проведення Двадцять восьмого туру Комплексного моніторингу якості підготовки фахівців в КПІ ім. Ігоря Сікорського (узгодження переліку дисциплін, оновлення пакетів завдань)
 5. Різне

 

15.12.2023 року о 13.00 в 511-22 (очно) відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол № 9)

Порядок денний:

 1. Кадрове питання (доповідач директор НН ІЕЕ Вовк О.О.)
 2. Результати другого календарного контролю (доповідач Шайдецька Л.В)
 3. Підготовка матеріалів до наукового звіту кафедри за 2023 рік (доповідач Вапнічна В.В.)
 4. Різне

19.01.2024 року о 12.00 (в Zoom) відбудеться ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ (протокол № 10)

Порядок денний:

 1. Результати захистів магістерських дисертацій (доповідач Зуєвська Н.В.)
 2. Результати проведення педагогічної практики третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доповідач Кофанова О.В.)
 3. Результати екзаменаційної сесії, допуск боржників до ліквідації академічної заборгованості (доповідач Шайдецька Л.В.)
 4. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 07 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 1

Порядок денний:

 1. Організація освітнього процесу осіннього семестру 2022-2023 нр. (доповідач: зав. кафедри Вовк О.О.)
 2. Організація та підготовка до акредитації освітньої програми «Геоінженерія» другого (магістерського) рівня вищої освіти (доповідач гарант ОП Гайко Г.І.)
 3. Звіт відповідальних за напрями діяльності кафедри за 2021-2022 н.р. (відповідно до розпорядження № 2 від 30.06.2021 року)
 4. Комплексний рейтинг НПП кафедри (доповідач зав. кафедри Вовк О.О.)
 5. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 14 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 2

Порядок денний:

 1. Звітування аспірантів про хід виконання індивідуального плану роботи аспіранта з освітньою і науковою складовою. (доповідачі: аспіранти кафедри ГІ)
 2. Щодо конкурсу на отримання стипендії ім.. М.С. Грушевського, Президента України, Кабінету Міністрів України. (доповідач: доц.. Вапнічна В.В.)
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 27 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 3

Порядок денний:

 1. Кадрове питання
 2. Обговорення результатів самоаналізу діяльності кафедри
 3. Обговорення змін про оновлення освітньої програми Геоінженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 4. Різне

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 01.12.2022 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 4

 Порядок денний:

 1. Організація навчального процесу за умов погіршення електропостачання (доповідач зав. кафедри Вовк О.О.)
 2. Про проведення семестрового контролю в умовах гнучких підходів до оцінювання (доповідач зав. кафедри Вовк О.О.)
 3. Стан готовності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти до захисту магістерських дисертацій (доповідачі керівники МД)
 4. Організація науково-інноваційних заходів кафедри геоінженерії (доповідач доц. Вапнічна В.В.)
 5. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 26.12.2022 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 5

 Порядок денний:

 1. Результати другого календарного контролю (доповідач Шайдецька Л.В.)
 2. Про проведення заходів семестрового контролю, ліквідації академічної заборгованості на атестації в осінньому семестрі 2022/2023н.р.
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 23.01.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 6

 Порядок денний:

 1. Представлення матеріалів дисертацiй здобувачами третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти;
 2. Затвердження результатів поточного навчання та календарних контролів здобувачами третього «освітньо-наукового» рівня вищої освіти
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 6.02.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 7

 Порядок денний:

 1. Організація навчального процесу у весняному семестрі 2022-2023 н.р.
 2. Організація акредитаційного процесу.
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 17.02.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 8

 Порядок денний:

 1. Звітування аспірантів всіх років навчання за перше півріччя 2022/2023 н.р.
 2. Організація проведення наукового семінару «Інтенсифікація наукової роботи кафедри у повоєнний період. Стійкий розвиток геоінженерних технологій та екологічна безпека в гірництві» (проведення 03.03.2023 р., о 12.00 в ауд. 199/1).
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 14.03.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 9

Порядок денний:

 1. Кадрові питання;
 2. Організація та проведення першого календарного контролю весняного семестру 2022/2023.
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 07.04.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 10

 Порядок денний:

 1. Щорічний звіт завідувачки кафедри геоінженерії щодо виконання колективного договору (доповідач Вовк О.О.)
 2. Обговорення плану перспективного розвитку кафедри геоінженерії на 2023-2024 рр. (доповідач Вовк О.О.)
 3. Кадрове питання (доповідач Шайдецька Л.В.)
 4. Затвердження оновлених наукових груп кафедри геоінженерії (доповідач Вапнічна В.В.)
 5. Результати першого календарного контролю (доповідач Шайдецька Л.В.)
 6. Затвердження делегатів на конференцію трудового колективу НН ІЕЕ (доповідач Вапнічна В.В.)
 7. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 21.04.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 11

 Порядок денний:

 1. Зустріч з кандидатами на вакантну посаду директора НН ІЕЕ, обговорення їх програм розвитку інституту:
 • Бойченко Сергій Валерійович;
 • Вовк Оксана Олексіївна;
 • Денисюк Сергій Петрович.
 1. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 04.05.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ № 12

 Порядок денний:

 1. Обрання делегатів для участі в конференції трудового колективу НН ІЕЕ від навчально-допоміжного персоналу інженерно-технічних працівників кафедри в межах квоти;
 2. Обговорення конкурсних заявок на грантову підтримку в межах Програми НАТО «Наука заради миру і безпеки»;
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 17.05.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ №13

 Порядок денний:

 1. Кадрове питання;
 2. Організація проведення захисту звітів з переддипломної практики першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 25.05.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ №14

Порядок денний:

 1. Звіт відповідальних за напрямки по кафедрі за 2022/2023 рр.
 2. Організація профорієнтаційної роботи та роботи відбіркової комісії.
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 13.06.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ №15

Порядок денний:

 1. Кадрове питання (доповідач – Зуєвська Н.В.).
 2. Питання про проєктування та запровадження ОП за спеціальністю 183 Технології захисту навколишнього середовища (доповідач – Тверда О.Я.).
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 22.06.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ №16

 Порядок денний:

 1. Організація освітнього процесу;
 2. Затвердження результатів ЕК першого (бакалаврського) рівня;
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ВІД 26.06.2023 РОКУ.
ПРОТОКОЛ №17

Порядок денний:

 1. Затвердження рейтингів НПП кафедри за 2022/2023 н.р.
 2. Допуск студентів які мають заборгованості з семестрового контролю до додаткової сесії.
 3. Різне

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 31 СЕРПНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 1

Порядок денний:

 1. Результати роботи приймальної комісії (доповідачі Вовк О.О., Євтєєва Л.І.)
 2. Про організацію та проведення освітнього процесу в осінньому семестрі 2021-2022 н.р. (доповідач Вовк О.О.)
 3. Стан наповнення рейтингів НПП кафедри (доповідач Фролов О.О.)
 4. Підготовка до 75-річчя інституту енергозбереження та нергоменеджменту
  1. Активізація публікацій у науковому журналі «Геоінженерія» (ювілейний випуск) (доповідач Стовпник С.М.)
  2. Організація та проведення круглого столу (доповідач Вовк О.О.)
 5. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 09 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 2

Порядок денний:

 1. Результати підготовки до акредитації
 2. Кадрові питання
 3. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 13 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 3

Порядок денний:

 1. Питання про дуальну освіту на кафедрі.
 2. Опитування здобувачів третього рівня навчання PhD.
 3. Звіт аспірантів 2 та 3 року навчання.
 4. Різне .

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 08 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 4

Порядок денний:

 1. Підготовка до акредитації третього рівня вищої освіти освітньої програми Геоінженерія.
 2. Підготовка до вступної кампанії 2022 року.
 3. Активізація наукової роботи на кафедрі.
 4. Призначення наукових керівників (консультантів) магістрів 1 року навчання.
 5. Різне.

  

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 21 ЖОВТНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 5

Порядок денний:

 1. Обговорення результатів самоаналізу з підготовки до акредитації
 2. Різне

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 04 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 6

Порядок денний.

 1. Кадрове питання;
 2. Результати 1-го календарного контролю (доповідач. Гребенюк Т.В.);
 3. Посилення профорієнтаційної роботи (доповідач Вовк О.О.):
  1. Активізація роботи зі вступниками 2022 року;
  2. Ознайомлення з наказом КПІ ім. Ігоря Сікорського №230 від 28.10.2021 р.
 4. Стан заповненості платформи дистанційного навчання (доповідач Броницький В.О.).
 5. Активізація діяльності наукових груп кафедри (доповідач Вовк О.О.).
 6. Різне.

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 09 ГРУДНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 7

Порядок денний:

 1. Організація профорієнтаційної роботи на кафедрі.
 2. Активізація наукової роботи.
 3. Різне.

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 17 ГРУДНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 8

Порядок денний:

 1. Кадрове питання;
 2. Результати 2 календарного контролю;
 3. Різне.

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 23 ГРУДНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 9

Порядок денний:

 1. Аналіз проведення акредитаційної експертизи освітньої програми третього рівня освіти за спеціальністю 184 Гірництво.
 2. Різне

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 14 СІЧНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 10

 Порядок денний:

 1. Питання про результати проведення основної сесії. (Гребенюк Т.В.)
 2. Обговорення та затвердження сертифікатних програм (Вовк О.О.)
 3. Формування складу ВК ННІЕЕ від кафедри на 2022-23 н.р. (Євтєєва Л.І.)
 4. Профорієнтаційна робота кафедри (Вовк О.О.)
 5. План про видавничу діяльність НПП кафедри на 2022 рік (Вапнічна В.В.)
 6. Активізація роботи з хоздоговірних та держбюджетних тематик кафедри (Вовк О.О.)
 7. Різне

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 09 ЛЮТОГО 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 11

Порядок денний:

 1. Звіт аспірантів
 2. Різне

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 16 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 12

Порядок денний:

 1. Навчальний процес.
 2. Різне.

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 28 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 13

Порядок денний:

 1. Організація та проведення освітнього процесу.
 2. Різне.

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 01 КВІТНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 14

Порядок денний:

 1. Роз’яснення щодо застосування наказу КПІ ім.Ігоря Сікорського від 30.03.2022 року №НГФ/35/2022 «Про окремі питання оплати праці в умовах воєнного стану».
 2. Організація з міжнародної роботи на кафедрі.
 3. Організація та проведення освітнього процесу.
 4. Різне.

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 20 КВІТНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 15

Порядок денний:

 1. Організація навчального процесу (доповідач Вовк О.О.);
 2. Академічна мобільність (доповідач Вовк О.О.);
 3. Вступна кампанія (бакалавр, магістр, доктор філософії) (доповідачі Євтєєва Л.І., Фролов О.О., Вапнічна В.В.);
 4. Підготовка до акредитації освітніх програм (доповідач Шайдецька Л.В.);
 5. Різне.

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 04 ТРАВНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 16

Порядок денний:

 1. Організація практики 4 курсу. Доповідачі: Фролов О.О., Гребенюк Т.В.
 2. Моніторинг міжнародної діяльності та стан підготовки проєктів. Доповідачі: Вовк О.О., Ган О.О.
 3. Стан готовності до приймальної кампанії. Доповідачі: Вовк О.О.
 4. Оперативні питання щодо навчального процесу: Доповідач: Ган А.Л.
 5. Різне.

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 18 ТРАВНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 17

Порядок денний:

 1. Організація навчального процесу
 2. Затвердження результатів проведення «Круглого столу»
 3. Різне

 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ГЕОІНЖЕНЕРІЇ ВІД 26 ТРАВНЯ 2021 РОКУ. ПРОТОКОЛ № 18

Порядок денний:

 1. Кадрове питання
 2. Різне

 

Засідання кафедри геоінженерії від 28.08.2020р. Протокол №1.

Порядок денний:
1. Результати навчання 2019/2020 року.
2. Новий навчальний 2020/2021 рік.
3. Навантаження по викладачам.
4. Переведення та поновлення студентів.
5. Результати набору.
6. Фінансування.
7. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 28.09.2020р. Протокол №2.

Порядок денний:
1. Початок занять на першому курсі.
2. Обговорення нової освітньої програми «Ресурсозберігаючі геоінформаційні технології в надрокористуванні».
3. Самоаналіз освітніх програм на кафедрі геоінженерії.
4. Про результати атестації аспірантів.
5. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 19.10.2020р. Протокол №3.

Порядок денний:
1. Обговорення і затвердження матеріалів по самоаналізу.
2. Практика магістрів.
3. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 02.11.2020р. Протокол №4.

Порядок денний:
1. Затвердження тем магістрів професійного спрямування.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 25.11.2020р. Протокол №5.

Порядок денний:
1. Кадрові питання.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 18.12.2020р. Протокол №6.

Порядок денний:
1. Результати другої атестації.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 20.01.2021р. Протокол №7.

Порядок денний:
1. Кадрові питання.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 26.01.2021р. Протокол №8.

Порядок денний:
1. Питання по акредитації.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 19.02.2021р. Протокол №9.

Порядок денний:
1. Звіт в.о. зав. кафедри перед трудовим колективом кафедри.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 29.03.2021р. Протокол №10.

Порядок денний:
1. Висунення кандидатур претендентів на заміщення посади завідувача кафедри геоінженерії Інституту енергозбереження та енергоменеджменту.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 27.05.2021р. Протокол №11.

Порядок денний:
1. Питання по другій атестації весняного семестру.
2. Звіт керівників практик.
3. Затвердження тем бакалаврів.
4. Сайт кафедри.
5. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 01.06.2021р. Протокол №12.

Порядок денний:
1. Виступ директора ІЕЕ Денисюка С.П. перед колективом кафедри геоінженерії.
2. Виступ зав. кафедри Вовк О.О. перед колективом кафедри геоінженерії.
3. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 09.06.2021р. Протокол №13.

Порядок денний:
1. Конкурсні питання.
2. Силабуси – стан наповнення сторінки кафедри.
3. Моніторинг співробітників у наповненні е-ресурсів кафедри.
4. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 22.06.2021р. Протокол №14.

Порядок денний:
1. Інформація про допуск студентів до заходів з ліквідації академічної заборгованості.
2. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 23.06.2021р. Протокол №15.

Порядок денний:
1. Аналіз виконання індивідуальних планів НПП.
2. Стан наповненості рейтингів НПП.
3. Звіт викладачів (до 5 хв):
1) Навчально-методична робота (виконання навантаження НПП, стажування, підвищення кваліфікації)
2) Науково-інноваційна робота (виконання госпдоговірної, держбюджетної та ініціативної тематик; захисти; участь в радах, публікації; статті)
3) Організаційно-виховна робота (підтримка персонального електронного кабінету в системі «Електронний кампус», секретар ЕК, куратор групи, підтримка інформаційних ресурсів)
4. Різне.

Засідання кафедри геоінженерії від 30.06.2021р. Протокол №16.

Порядок денний:
1. Стан виконання розпорядження зав. кафедри щодо консультативної оцінки ОНП «Геоінженерія» для проходження акредитації за третім освітнім рівнем.
2. Стан відрахувань студентів по кафедрі.
3. Розподіл обов’язків по кафедрі.
4. Стан розміщення силабусів на сайті кафедри.
5. Графік роботи вибіркової комісії.
6. Різне.