ЖУКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

ЖУКОВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
кандидат технічних наук, доцент кафедри геоінженерії

Тема кандидатської дисертації «Обгрунтування сейсмобезпечних параметрів буропідривних робіт на кар’єрах в умовах закарстованих породних масивів». Захистила у 2017 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 за спеціальністю  05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин

Наукові інтереси:

 • Проектування гірничих підприємств з видобутку корисних копалин відкритим способом;
 • Зниження енергоємності буровибухових робіт в кар’єрах;
 • Зібезпечення сейсмостійкості будівель в умовах проведення вибухових робіт в кар’єрах;
 • Процеси газифікації вугілля з метою отримання метану;
 • Розвиток та вдосконалення методів отримання водневого палива.

Біографічна довідка.  Народилася 26 березня 1960 року, м. Київ.

Освіта: вища.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» у 1986 році, диплом спеціаліста, присвоєна кваліфікація гірничий інженер. Спеціальність – технологія і комплексна механізація відкритої розробки родовиц корисних копалин.

У 1996  році вступила до аспірантури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та у 2000 році закінчила.

Науково-педагогічна діяльність:

 • з 1993 по 2001 рр. – асистент кафедри геотехнології та інженерної екології НТУУ «КПІ»;
 • з 2001 по 2019 рр. – старший викладач кафедри інженерної екології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • з 2020 по 2021 – старший викладач кафедри геоінженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • з 2021 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри геоінженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Викладає дисципліни:

 • Проектування гірничих підприємств з видобутку корисних копалин відкритим способом;
 • Промислова екологія;
 • Інженерна екологія;
 • Будівництво гірничотехнічних споруд;
 • Курсова робота з інженерної екології;
 • Техноекологія;
 • Курсова робота з техноекології.

Відзнаки, нагороди, сертифікати:

 1. Подяка за багаторічну сумлінну працю та в зв’язку з 60-річчям від дня народження. Наказ від 30.06.2020 р.

Підвищення кваліфікації:

 1. Комунальний Позашкільний навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов» курс англійської мови. Програма «Англійська мова як іноземна» рівень В2 (незалежний користувач з поглибленим рівнем знань).  Свідоцтво № 24905, (620 учбових годин), 16.08.2018 – 19.11.2018 р.
 2. Modern challenges and instruments for improving professional activityof academic staff» International Scientific and Pedagogic Internship З11.21 р. по 15.03.22 р. (180 год.). Certifikate № 016_ХС_2022. 30thMarch 2022.
Certificate_Zhukova_№24905_20.11.2018
Certificate_Zhukova_№24905_addition_20.11.2018
Certificate_Zhukova_14.05-20.06.2018
Certificate_Zhukova_phd_11.10.2017
Certificate_Zhukova_14.04-22.06.2017
previous arrow
next arrow

Email: nataliaz127@ukr.net