Графік навчального процесу, розклад занять та сесії

Графік навчального процесу на 2023-2024 навчальний рік (очна форма – денна, вечірня)

Графіки у приєднаних файлах. Умовні позначення (скорочення):

Умовні позначення:

– теоретичне навчання;
– теоретичне навчання та виконання PhD дисертації;
П – практика;
О – організаційні заходи;
В – вступ;
К – канікули;
С – екзаменаційна сесія;
Д – дипломне проектування бакалаврів;
– виконання магістерської, PhD дисертації;
А – атестація здобувачів вищої освіти;
3 – звітування.

Примітки:

 • Атестація здобувачіп вищої освіти завершується:
  • перший рівень вищої освіти – до 30.06.2023 р.;
  • другий рівень вищої освіти за ОПП – до 31.12.2022р.;
  • другий рівень вищої освіти за ОНП – до 31.05.2023 р.
 • Навчальний рік здобувачів вищої освіти першого курсу починається:
  • перший рівень вищої освіти – з 19.09.2022 р.;
  • другий рівень вищої освіти – з 03.10.2022 р.;
  • третій рівень вищої освіти – з 01.10.2022 р.

Теоретичне навчання здобувачів вищої освіти другого, третього і четвертого курсів першого рівня вищої освіти та другого курсу другого рівня вищої освіти за ОНП починається з 05.09.2022 р.

З окремих спеціальностей, для яких стандарти вищої освіти мають особливості по відношенню до приведеного графіку, обсяги і терміни проведення практик, а також види атестації, обсяги та терміни її проведення визначаються графіками навчального процесу підготовки здобувачів вищої освіти за даними спеціальностями, що приведені у навчальних планах відповідних освітніх програм.

Ухвалено на засіданні Вченої ради університету, Протокол N4 від 27.06.2022 р.

Розклад пар

Згідно дисциплінарних правил, встановлених Правилами внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», студентам забороняється запізнюватись на заняття. При вході викладача, на знак привітання, особи, які навчаються в КПІ ім. Ігоря Сікорського повинні встати. Не допускаються сторонні розмови або інший шум, що заважає проведенню занять. Виходити з аудиторії під час заняття можна лише з дозволу викладача.

№ пари Час початку – час закінчення 5-хв. перерва між півпарами
1 пара 08-30 – 10-05 09-15 – 09-20
2 пара 10-25 – 12-00 11-10 – 11-15
3 пара 12-20 – 13-55 13-05 – 13-10
4 пара 14-15 – 15-50 15-00 – 15-05
5 пара 16-10 – 17-45 16-55 – 17-00
6 пара 18-30 – 20-05 19-15 – 19-20
7 пара 20-20 – 21-55 21-05 – 21-10

Графіки консультацій

 • Консультації викладачів кафедри геоінженерії в осінньому семестрі 2022-2023 навчального року – Завантажити
 • Графік консультацій PhD кафедри геоінженерії в осінньому семестрі 2021/2022 н.р. з дисциплін – Завантажити
 • Графік консультацій PhD здобувачів із науковими керівниками – Завантажити