ГАН АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

ГАН АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
доцент, кандидат технічних наук, доцент кафедри геоінженерії

Тема кандидатської дисертації «Формування керованого площинного розриву в гірському масиві». Захистив у 2011 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.002.22 за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка.
Доцент кафедри геобудівництва та гірничих технологій, 2013 р.

Наукові інтереси:
– підривні роботи
– геоінженерія та підземна урбаністика;
– механіка ґрунтів, основи та фундаменти;
– напружено-деформаваний стан системи «грунт-основа-споруда»
– підземні гірничі роботи

Біографічна довідка. Народився 23 квітня 1977 року, Чернівецька область, м. Чернівці.

Освіта: вища.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» у 2002 році, диплом магістр з гірництва.
В 2002 році вступив до аспірантури Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут».

Науково-педагогічна діяльність:
– з 2005 по 2011 рр. – асистент кафедри геобудівництва та гірничих технологій НТУУ «КПІ»;
– з 2011 по 2012 рр. – старший викладач кафедри геобудівництва та гірничих технологій НТУУ «КПІ»;
– з 2012 рік по цей час – доцент кафедри геоінженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Викладає дисципліни:
– Геоінженерія мегаполісу;
– Курсовий проєкт. Геоінженерія мегаполісу;
– Технологія спорудження вертикальних виробок;
– Курсовий проєкт. Технологія спорудження вертикальних виробок;
– Реконструкція підземних підприємств;
– Спеціальні способи будівництва.

Відзнаки, нагороди, сертифікати:
Нагороджений «Почесною грамотою» Вченої ради університету за бездоганну працю та особистий внесок у розроблення стандартів вищої освіти, наказ Ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського №НСВС/15/2022 від 16.02.2022 р.

Certificate_Han_A_13.06.2022
Certificate_Han_A_25.11.21-15.03.22
Certificate_Han_A_12.05.2022
Certificate_Han_A_01.06.2022
Certificate_Han_A_08.11.2021
Certificate_Han_A_26.06.2020
Certificate_Han_A_12.05.2020
Certificate_Han_A_09.09.2020
Certificate_Han_A_13.06.2019
Certificate_Han_A_10.06.2018
Internship_Certificate_Han_A_02.12.2016
previous arrow
next arrow

Email: gan@kpi.ua, gan@geobud.kiev.ua, han.anatolii@lll.kpi.ua