VIII міжнародна науково-технічна конференція «ЕНЕРГЕТИКА. ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА» (конференція молодих вчених – аспірантів і магістрантів)