Partners

В рамках міжнародної діяльності кафедра має договір про партнерство, співробітництво і науковий обмін:

- з кафедрою геомеханіки, підземного будівництва і керування охороною поверхні Гірничо – геологічного факультету Сілезького технічного університету «Політехника Шльонска», Глівіце, Польща (Договір підписаний 30.03.2011 року);

- з Варненським відкритим університетом, Варна, Болгарія (Договір підписаний 07.11.2012 року діє до 07.11.2017 р.);

- з Гірничим факультетом Національного мінерально-сировинного університету «Гірничий», м. Санкт-Петербург, Росія (Договір підписаний 27.04.2012 р. діє до 27.04.2022 р.);

- Південно-Російським державним технічним університетом (Новочеркаським політехнічним інститутом), Шахтинський інститут (філіал), м. Шахти, Росія (Договір № 69 від 20.05.2013 р., діє з 01.06.2013 р. по 01.06.2018 р.);

Кафедра здійснює наукове співробітництво з 5-ма академічними установами:

- договір про наукову співпрацю з Інститутом механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, м. Київ;

- договір про наукову співпрацю з Інститутом гідромеханіки НАН України, м. Київ;

- договір про наукову та науково – педагогічну співпрацю з Донецьким національним технічним університетом, м. Донецьк;

- договір про співпрацю з Національним гірничим університетом, м. Дніпропетровськ;

- договір про про науково–технічне та творче співробітництво з Житомирським державним технологічним університетом, м. Житомир.

В рамках договору про творчу співдружність з Інститутом гідромеханіки НАН України та Інститутом механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України проводились спільні дослідження динамічної стійкості  гірничих виробок в шаруватому масиві різноміцних  гірських порід, вивчено хвильові процеси та деформативні явища на межі контакту гірського масиву з кріпленням та контуром виробки.

В рамках розроблюваної тематики дослідження захищено кандидатські дисертації старшим викладачем кафедри Є.А. Загоруйко (Підвищення стійкості схилів в слабких масивах системою ґрунтоцементних елементів), старшим викладачем Стовпником С.М. (Формування несучої здатності слабометаморфізованих порід підошви виробки вибуховим нагнітанням в’яжучого розчину).

За результатами сумісних досліджень видано 5 статей (див. додаток публікації 2014).

В рамках договору про науково-дослідну та педагогічну співпрацю з Донецьким національним технічним університетом,  з Житомирським державним технологічним університетом щорічно організовуються і проводяться:

- міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених, аспірантів та студентів „Вдосконалення технології будівництва шахт та підземних споруд” (співорганізатор, м. Донецьк). Доповіді друкуються в збірці матеріалів конференції;

- міжнародна науково-технічна конференцію «Енергетика. Екологія. Людина» (конференція молодих вчених – аспірантів і магістрантів) «Перспективи розвитку гірничої справи та підземного будівництва» ІЕЕ НТТУ (КПІ). Представлені доповіді друкувалися в однойменній збірці матеріалів конференції;

- Всеукраїнська науково - практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Перспективи розвитку гірничої справи та раціонального використання природних ресурсів",Житомирський державний технологічний університет.

close
Radio NTUU "KPI" Authoring program Group vkontakte
close

Department of educational work

Lessons schedule Schedule session Schedule for teachers