Admission

Go underground to stay at the top!

(рушаємо під землю, щоб бути на висоті)

Цей сучасний девіз – для тих, хто бажає стати класним фахівцем в освоєнні, забудові та  експлуатації підземних просторів. Ще наші далекі предки, які у глибині Печерських узгір’їв творили дивовижний світ підземель,  заклали основи гірничо-будівельної справи. А в наш час людство, відчуваючи дефіцит життєвого простору, сповідує важливий принцип містобудівництва – “скільки на землі – стільки під землею”. Ми з вами є свідками, як бурхливо розвивається будівельна галузь, місто інтенсивно “росте” не лише на землі, а й  під земною поверхнею. Зростають потреби в краси-вих і якісних будівельних матеріалах. Разом з цим зростає попит на гірників – технологів та фахівців, здатних спроек-тувати, збудувати і оздобити інтер’єри підземного міста - Метрополісу.

Кафедра геобудівництва та гірничих технологій ІЕЕ НТУУ “КПІ” першою в Україні започаткувала підготовку таких фахівців. Тим, хто обере цей напрямок, надається можливість здобути подвійні знання в одній спеціальності через відповідні сучасні спеціалізації, стати справжніми фахівцями – універсалами, на яких завжди існує підвищений попит. Наші випускники ще під час учбових практик високо оцінюються роботодавцями в Києві та прилеглих регіонах.

Спеціальність «Шахтне та підземне будівництво» з вищевказаними спеціалі-заціями  є однією з найперспективніших в сучасному промисловому і цивільному будівництві. Вона дозволяє стати як фахівцем з будівельної справи, так і спеціалістом в сфері забудови підземного простору.

 В процесі навчання Ви оволодієте знаннями по організації, будівництву та проектуванню метрополітенів, підземних торгових центрів, автостоянок, переходів, шахт та міських підземних споруд спеціального призначення, станете фахівцями з комп’ютерного будівельного проектування підземного простору.

У зв’язку з постійним збільшенням об’ємів міського підземного будівництва, особливо в м. Києві, постійно зростає попит на фахівців спеціальності «Шахтне та підземне будівництво». Випускники кафедри успішно працюють на інженерних посадах на об’єктах будівництва різноманітних підземних споруд та співробітниками в науково-конструкторських організаціях м. Києва та інших міст.

Спеціальність «Розробка родовищ корисних копалин»  надає можливість набути знання з менеджменту гірничого виробництва, з технології розробки родовищ корисних копалин відкритим та підземним способами. Ви досконало оволодієте методами  управління і проектування, сучасними технологіями і процесами видобутку та переробки декоративного каменю.

Повна вища освіта за спеціальністю дозволяє випусникам працювати на керівних посадах підприємств гірничого та іншого профілю.  Крім того, фахівці зі спеціальності мають можливість працювати в проектних, науково-дослідних та спеціалізованих організаціях (установи з безпеки праці, ліквідації надзвичайних ситуацій тощо) по всій території України, в тому числі м. Києва.

Розвиток промисловості в Україні стимулює постійне збільшення об’єму видобутку корисних копалин. Відновлення роботи підприємств з видобутку та переробки декоративного каменю, їх проектування та подальша реконструкція неможлива без залучення спеціалістів високого рівня кваліфікації. У зв’язку з цим виникає все більша потреба в фахівцях зі спеціальності „Розробка родовищ корисних копалин”.

close
Radio NTUU "KPI" Authoring program Group vkontakte
close

Department of educational work

Lessons schedule Schedule session Schedule for teachers