Загальна інформація

КАФЕДРА ГЕОІНЖЕНЕРІЇ

Завідувач кафедри геоінженерії

 

к.т.н., доцент Стовпник Станіслав Миколайович

Фахівців гірничої спеціальності (184 – “ГІРНИЦТВО”) готує

КАФЕДРА ГЕОІНЖЕНЕРІЇ

На кафедрі в рамках гірничого напряму поєднується комплекс наук гірничоексплуатаційного, гірничо-будівельного, геотехнічного спрямувань, що забезпечує універсальність фахових знань та вмінь студентів.

У процесі навчання студенти оволодівають знаннями зі специфічної техніки забудови, використання і захисту підземного простору, методами управління фізичними процесами в гірському масиві, підданому впливові природних та техногенних факторів, сучасними технологіями проектування і процесами видобутку та обробки декоративного каменю й інших корисних копалин.

Базова бакалаврська освіта за напрямом передбачає навчання студентів організації, проектуванню і практичному застосуванню технологій гірничих і гірничо-будівельних робіт, архітектурному плануванню, вибуховій справі, маркетингу, геодезії і маркшейдерії, кошторисній справі, комп’ютерному проектуванню.

Випускники за спеціальністю “ГІРНИЦТВО” мають можливість працювати на гірничих підприємствах, об’єктах міського та спеціального будівництва, зокрема в Метробуді, в наукових, проектних організаціях та фірмах відповідного напрямку.

Після отримання базової вищої освіти бакалаври на конкурсній основі можуть продовжити навчання для отримання повної вищої освіти за програмами підготовки магістра:

8.090301 – «Розробка родовищ та видобування корисних копалин» (Відкриті гірничі роботи; Технологія та обладнання видобутку та переробки будівельних матеріалів; Видобуток та переробка природного декоративного каменю; Менеджмент гірничого виробництва)

8. 090302 – «Геотехнічне та міське підземне будівництво» (Будівництво міських і спеціальних підземних споруд; Моніторинг надзвичайних геотехногенних ситуацій; Комп’ютерне проектування в міському підземному будівництві).

 

Кафедра забезпечує продовження освіти на третьому рівні навчання  «PhD – доктор філософії» за програмами «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» та  «Геотехнічна і гірнича механіка», а також можливість навчання в докторантурі (DrSc – доктор наук).

закрити
Радіо НТУУ "КПІ" Авторські програми Група Вконтакті
закрити

Департамент навчальної роботи

Розклад занять Розклад сесії Розклад для викладачів